WOODBOX on Tour - Bratislava

Seminár 2010

07.10.2010, Nitra

Nové technológie drevostavieb – produkty, prefabrikácia, aplikácie so zreteľom na energetickú efektívnosť

je určený stavebným inžinierom, technikom a architektom z projekčnej a výrobnej sféry, ako aj investorom zo súkromného a verejného sektora. Seminár sa zaoberá možnosťami využitia drevených výrobkov v stavebných konštrukciách.

V rámci seminára sa koná výstava firiem z drevárskeho sektora. Budete mať možnosť nadviazať kontakty a získať cenné rady od expertov z praxe ohľadom realizácie drevených konštrukcií.

Seminár je organizovaný v spolupráci s nasledovnými kooperačnými partnermi:

Slovenská komora stavebných inžinierov www.sksi.sk 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta www.svf.stuba.sk

Spolok architektov Slovenska www.sasarch.sk


Technická univerzita Graz, Institut Holzbau und Holztechnologie www.tugraz.at


Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta www.tuzvo.sk/df

Seminár je organizovaný v spolupráci s Výstavníctvom Agrokomplex Nitra.

Vstup je voľný

Nitra
štvrtok, 7. október 2010
09.00 – 14.15 hod.
Agrokomplex

Výstavníctvo Nitra, pavilón M3   
Výstavná 4
949 01  Nitra
www.agrokomplex.sk

Abete dřevostavby  www.klh.at
EPL CZ www.epl-cz.cz
Fermacell, Praha www.fermacell.sk
Hasslacher Norica Timber  www.hasslacher.sk
Glöckel  www.gloeckel.at
Mosser www.mosser.at
Mayr-Melnhof – Holz Paskov s.r.o.  www.mm-holz.com

page up