WOODBOX on Tour - Bratislava

Architektonický kongres, Bratislava

„Wood. Building the Future“, 28.04.2014

Národní a medzinárodní architekti a architektky predstavia vo svojich správach a referenciách vynikajúce príklady modernej drevenej architektúry.

proLignum je spoločnou iniciatívou proHolz Austria a národných zväzov spracovateľov dreva v Českej a Slovenskej republike na podporu dreva ako materiálu v stavebníctve. Cieľom iniciatívy je pomocou informačných kampaní dosiahnuť kvalitatívne hodnotné použitie dreva ako ekologického stavebného materiálu.

Architektonicky Kongres 28.04.2014

Vstup je voľný
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
, SK-Bratislava

14:00Privítanie & úvodné slová
14:15

príklad z praxe, materská škola na ulici Schukowitzgasse vo Viedni
(Clemens Kirsch, Kirsch zt GmbH)
Download: Kirsch zt GmbH, Schukowitzgasse (15.14 MB, pdf)

15:00

cesty k nízkoenergetickým budovám v novostavbách a sanáciách
(Werner Nussmüller, Nussmüller Architekten ZT GmbH)
Download: Nussmüller Architekten (28.65 MB, pdf)

15:45Prestávka
16:15drevo ako stavebný materiál pre zahusťovanie bývania na príklade výstavby obytného domu na ulici Breitenfurter Straße vo Viedni
(Martin Praschl, Praschl Goodarzi Architekten ZT GmbH)
Download: Praschl Goodarzi Architekten ZT GmbH, Breitenfurter Straße (25.26 MB, pdf)

Moderácia: Doc.Ing. Jaroslav Sandanus, PhD.

Prihláška na kongres