WOODBOX on Tour - Bratislava

proLignum

proLignum je spoločnou iniciatívou proHolz Austria a národných zväzov spracovateľov dreva v Českej a Slovenskej republike na podporu dreva ako materiálu v stavebníctve. Cieľom ini­ciatívy je pomocou informačných kampaní dosiahnuť kvalitatívne hodnotné použitie dreva ako ekologického stavebného materiálu.

page up