WOODBOX on Tour - Bratislava

WOOD. BUILDING THE FUTURE
Medzinárodná roadshow od marca 2014 na cestách po európskych mestách

WOODBOX ako kompaktná, mobilná výstava na základe približne 50 príkladov modernej architektúry ukazuje nové možnosti výstavby z dreva – ekologické, trvalo udržateľné a mestské.

WOODDAYS sa prostredníctvom dialógov, prednášok a „best-practice“-podujatí venujú drevu ako téme pre zelené mestá zajtrajška.

 

 

Piatok, 25.04.2014, 13:00 hod
Otvorenie wooddays

Nám. Ľ. Štúra, Bratislava

Piatok, 25.04.2014, 10:30 – 12:30 hod
Mestský dialóg „Wood Growing Cities“
Bratislava – Viedeň

Priestory Novej radnice, Bratislava

Pondelok, 28.04.2014, 14:00 – 18:00 hod
Architektonický kongres „Wood. Building the Future“

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava

  • príklad z praxe, materská škola na ulici Schukowitzgasse vo Viedni
  • cesty k nízkoenergetickým budovám v Neubau a sanácia
  • drevo ako stavebný materiál pre  zahusťovanie bývania  na príklade výstavby obytného domu na ulici Breitenfurter Straße vo Viedni
  • relačný dizajn s použitím dreva

Prihláška na kongres


dataholz.com poskytuje stavebno-fyzikálne a ekologické dáta pre stavebné materiály, stavebné diely a stavebné spoje. Dáta sú adekvátne kontrolované, prepočítavané alebo posudzované akreditovanými skúšobnými ústavmi podľa rakúskych a európskych noriem. Listy dát spoločnosti dataholz.com môžu takisto slúžiť ako odborné hodnotenia pre úradné účely.

page up